Tuesday, August 10, 2010

Limits of Indulgence

(1)  Necessity (fulfillment of) - Obligatory (zaroorat, wajib)
(2)  Comfort -Allowed (aara-ish, jaayaz)
(3)  Grooming-Allowed (zeba-ish, jaayaz)
(4)  Exhibition-Forbidden (numa-ish, haraam)