Sunday, October 10, 2010

Masha-ikh of Hazrat Shaikh (DB)

(1) Hazrat Shah Fazlullah Sahab Mujaddidi (RA)(b.1902Ac-d.1979AC) (His final resting place is in the University Cemetery, Minto E, AMU, Aligarh) (Caliphate 1971)

(2) Hazrat Shah Wasiullah Sahab Phoolpuri Allahabadi (RA) (Authrised for Company)

(3) Hazrat Shah Hardoi Maulana Abrar-ul-Haq Sahab (RA) (Caliphate 1976)

(4) Hazrat Shah Masihullah Khan Sahab Jalalabadi (RA)

(4) Hazrat Shah Muhammed Ahmed Sahab Pratapgarhi (RA)

(Updated)